Skocz do głównej treści strony
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku

Terminy spotkań z Rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024    

I semestr (1 września 2023 - 14 stycznia 2024)

 

14 września 2023 (czwartek):

•      spotkanie ogólne – 16:00 (mała sala gimnastyczna)

•      klasy I – III godz. - 16.30

•      klasy IV – VIII godz. - 17.00

•      spotkanie z Radą Rodziców – 18:00 (stołówka szkolna)

 

09 listopada 2023 (czwartek): klasy I – III godz. 16.00

                                                  klasy IV – VIII godz. 17.00

 

11 stycznia 2024 (czwartek):

•      spotkanie ogólne – 16:00 (mała sala gimnastyczna)

•      klasy I – III godz. - 16.30

•      klasy IV – VIII godz. - 17.00

 II semestr (15 stycznia 2024 - 21 czerwca 2024)  

 

21 marca 2024 (czwartek): klasy VIII godz. 16:00

16 maja 2024 (czwartek): klasy I – III godz. 16.00

                                        klasy IV – VIII godz. 17.00 


•       W szczególnych przypadkach, wynikających z organizacji szkoły, dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość zmiany terminów spotkań lub wprowadzenie dodatkowych spotkań z rodzicami.

•       Wychowawca klasy może zorganizować dodatkowe spotkania dla rodziców, uwarunkowane sytuacją w danej klasie lub na prośbę rodziców (prawnych opiekunów).

Grafika 1: Terminy spotkań z Rodzicami
Grafika 2: Terminy spotkań z Rodzicami
Grafika 3: Terminy spotkań z Rodzicami
Grafika 4: Terminy spotkań z Rodzicami
Grafika 5: Terminy spotkań z Rodzicami
Grafika 6: Terminy spotkań z Rodzicami

Przejdź do góry strony