Skocz do głównej treści strony
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku

Historia

  RYS HISTORYCZNY SZKOŁY W WICKU

       Zajęcia w Publicznej Szkole Powszechnej w ówczesnym Wiecku (dziś budynek przy ul. Słupskiej, gdzie mieszkają nauczyciele) rozpoczęto 15 stycznia 1946 roku. Pierwszym nauczycielem i kierownikiem szkoły był Wincenty Stafiński. Klasa, którą otwarto, liczyła 35 osób z Wicka i Charbrowa. W ciągu roku szkolnego liczba dzieci wzrosła do 85. Szkoła szybko się rozwijała, potrzebne były nowe sale lekcyjne. 21 września 1959 podjęto decyzję o otwarciu budynku szkolnego nr 2, w dawnej siedzibie Ernsta Bielskiego, ostatniego z dzierżawców dawnego dworu rodu Wejherów. W maju 1964 rozpoczęto remont „pałacu dziedzica", czyli dzisiejszego najstarszego skrzydła placówki. Wszelkie prace ukończono w 1966 i już 1 września owego roku dzieci mogły rozpocząć naukę w innym miejscu. Z czasem Szkołę Powszechną przekształcono w Zbiorczą Szkołę Gminną (11 września 1973), a budynek powiększono. Nowe skrzydło oddano do użytku 1 września 1984, dwa lata później dobudowano także salę gimnastyczną. Na przestrzeni lat budynek tutejszej placówki edukacyjnej rozrastał się. W roku szkolnym 2006/2007 zakończono prace budowlane, dzięki którym udostępniono uczniom nowe pomieszczenia.

     Istotnym wydarzeniem dla uczniów szkoły był wybór patrona. Uroczystość nadania szkole podstawowej imienia Jana Brzechwy odbyła się 29 maja 1987. W roku 1996, w czasie obchodów 50-lecia, szkoła otrzymała sztandar.

     Gimnazjum w Wicku istniało od 1 września 1999.  Jego siedzibą stał się budynek Szkoły Podstawowej. Pierwszym dyrektorem Gimnazjum była Izabela Rejmak. Następnym, od roku 2001, Henryka Mazur. W roku 2004 połączono Szkołę Podstawową z Gimnazjum i utworzono Zespół Szkół w Wicku. Dyrektorem obu placówek została Janina Zapolnik. Od września 2007 do sierpnia 2015 szkołą kierowała Róża Majchrzak. Od 1 września 2015 dyrektorem Zespołu Szkół w Wicku był Paweł Małecki. Od kwietnia 2017 do do 31 sierpnia 2017 pełniącą obowiązki dyrektora ZS w Wicku była Emilia Gruda-Sławńska. W wyniku kolejnej reformy oświatowej od 1 września 2017 funkcjonuje ponownie ośmioklasowa Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy z oddziałami gimnazjalnymi, do czasu ich wygaśnięcia. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018 kierownictwo szkoły objął Jacek Perłak. Od 1 maja 2019 pełniącą obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Wicku była Anna Ptak. W chwili obecnej dyrektorem szkoły jest Michał Sałata.

Kadra kierownicza Szkoły Podstawowej w Wicku:

1. Wincenty Stafiński (1946-1952)
2. Maria Brazowska (1952-1959)
3. Kazimierz Szczęśniak (1959-1963)
4. Marian Nawrot (1963-1984)
5. Maria Urich (1984-1985)
6. Jadwiga Redzik (1985-1992)
7. Andrzej Bladoszewski (1992-1999)
8. Janina Zapolnik (1999- 2004)

Gimnazjum w Wicku:

1. Izabela Rejmak (1999-2001)
2. Henryka Mazur (2001-2004)

Zespół Szkół w Wicku:

Janina Zapolnik (2004- 2007)
Róża Majchrzak (2007 - 2015)
Paweł Małecki (2015 -2017)
Emilia Gruda - Sławińska (2017)

Szkoła Podstawowa w Wicku

 Jacek Perłak (2017-2019)
 Anna Ptak (2019)
 Michał Sałata (2020 do chwili obecnej)

Przejdź do góry strony