Skocz do głównej treści strony
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku

Grono pedagogiczne

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku w roku szkolnym 2021/2022

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wicku:

mgr Michał Sałata

 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Wicku:

mgr Magdalena Bartelik

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

Stanowisko

1

 

mgr Halina Badzioch

edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający, wychowawca

2

 

mgr Joanna Bieniek

nauczyciel wspomagający

3   mgr Aleksandra Brzeźnicka nauczyciel wspomagający

4

 

mgr Anna Burak

historia, wos, wychowawca

5

 

mgr inż. Piotr Ernest

informatyka, technika, zajęcia w świetlicy

6

 

mgr Dorota Halas

język polski, wychowawca

7  

mgr Joanna Jagodzińska

język polski, wychowawca
8  

mgr Ewa Jańczuk

matematyka, informatyka, wychowawca

9  

mgr Renata Juszczak

wychowanie fizyczne, wychowawca

10  

mgr Waldemar Juszczak

wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

11  

mgr Bożena Klawikowska

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca

12  

mgr Natasza Konopacka

edukacja muzyczna, muzyka, zajęcia w świetlicy, zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne, wychowawca

13  

mgr Izabela Kotlarz

biologia, chemia, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, wychowawca

14  

mgr Mirosława Krzyżanowska

biologia, geografia, przyroda, technika, zajęcia w świetlicy, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, wychowawca

15  

dr Magdalena Kubiak

bibliotekarz szkolny, zajęcia dydaktyczne z języka polskiego

16  

mgr Jowita Kuczyńska

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rozwijające zainteresowania, wychowawca
17  

mgr Izabela Lewicka

geografia, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający

18  

mgr Renata Maculewicz

fizyka, matematyka, wychowawca
19   mgr Joanna Mazur język angielski
20  

mgr Anna Mazurek

matematyka

21  

mgr Anna Mielewczyk

nauczyciel wspomagający

22  

mgr Bolesław Mielewczyk

plastyka, edukacja plastyczna, informatyka, zajęcia w świetlicy, zajęcia rozwijające uzdolnienia

23  

mgr Iwona Mielewczyk

zajęcia w świetlicy, wychowanie do życia w rodzinie
24  

mgr Katarzyna Monczak

pedagog szkolny, doradztwo zawodowe, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia w świetlicy
25  

mgr Mirosława Mordaszewska

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający, wychowawca
26  

mgr Piotr Neumüller

wychowanie fizyczne

27  

mgr Ewa Niemiec

nauczyciel świetlicy, edukacja dla bezpieczeństwa
28  

mgr Łukasz Nowotka

psycholog

29  

mgr Marta Paczuła - Bullmann

nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
30  

mgr Elżbieta Pasoń

edukacja wczesnoszkolna, religia, wychowawca

31  

mgr Lucyna Prądzinska

język niemiecki, język regionalny - kaszubski

32  

mgr Marta Tandek

język angielski

33  

mgr Gabriela Wichert

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, wychowawca
34  

mgr Magdalena Wójcicka

język angielski, nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca
35  

mgr Ewa Wrońska

religia
   

 

 

 

Przejdź do góry strony