Skocz do głównej treści strony
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku

O bibliotece

Historia i księgozbiór Biblioteki Szkolnej w Wicku

O bibliotece grafika

O nas 

Co czytają nasi nauczyciele? – wyniki ankiety Dyskusyjnego Klubu Książki

Historia i księgozbiór Biblioteki Szkolnej w Wicku

Pierwszy zapis w księgach inwentarzowych księgozbioru Biblioteki Szkolnej pochodzi z września 1958 roku. Od tego momentu datujemy działalność biblioteki. Przez te lata wiele razy zmieniała swoją lokalizację oraz zasoby, jakimi dysponowała.


We wrześniu 2002 roku oddzielono dwa księgozbiory SP i Gim. Powstały dwie osobne Biblioteki Szkolne dla uczniów SP i gimnazjalistówBiblioteka Szkolna Gimnazjum w Wicku rozpoczęła swoją działalność 1 września 2002 roku. Jej początki były nader skromne - posiadała wówczas łącznie niecały tysiąc egzemplarzy książek i kaset video. Jej pierwszą siedzibą było bardzo skromne pomieszczenie na najwyższym piętrze Gimnazjum w Wicku, sąsiadujące z dzisiejszym gabinetem informatycznym.


Od września 2003 do lutego 2015 Biblioteka Szkolna  Gimnazjum w Wicku działała w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Wicko, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na zasadzie Porozumienia Bibliotek. W czerwcu 2008 roku przeprowadzono gruntowny remont sali bibliotecznej, wymieniono podłogę, instalację grzewczą i elektryczną, okna i drzwi.


Od września 2006 do września 2015 Biblioteka SP dysponowała Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej składającym się z czterech stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.


Pod koniec lutego 2015 nastąpiła kolejna reorganizacja pracy biblioteki: zbiory Biblioteki Gimnazjalnej zostały po trzynastu latach osobnej działalności przeniesione do siedziby Biblioteki SP w budynku szkoły. Od 1 września 2015 obie Biblioteki SP i GIM. zostały połączone w jedną wspólną Bibliotekę Szkolną Zespołu Szkół w Wicku, zachowując odrębność swoich księgozbiorów. W marcu 2015  korytarz prowadzący do Biblioteki Szkolnej został przystosowany do organizacji wystaw tematycznych, które dotychczas organizowała Biblioteka Gimnazjalna w pomieszczeniu Biblioteki Publicznej Gminy Wicko.


W roku szkolnym 2015/2016  - od września 2015 Biblioteka Szkolna realizowała wraz z Teatrem Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni projekt "Teatralne poniedziałki" dla uczniów SP.


Część czytelniana, przeznaczona również do prowadzenia multimedialnych zajęć bibliotecznych, została w sierpniu 2015  powiększona o jedną salę, a jeszcze wiosną do czytelni zakupiono cztery duże regały dla księgozbioru podręcznego. Ilość stanowisk multimedialnych dla czytelników powiększono do sześciu. W grudniu 2015 Biblioteka otrzymała rzutnik multimedialny oraz dwa ekrany - jeden przenośny i jeden zamontowany na stałe.


grudniu 2015 Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Wicku w ramach programu MEN "Książki naszych marzeń" otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych dla uczniów SP  w Wicku w wysokości 6 tys. zł.


Wypożyczalnia została w 2016 roku  powiększona o kolejną salę - do magazynowania podręczników. Zakupione zostały również następne duże regały książkowe, a pomieszczenie czytelniane doczekało się nowego wystroju, dzięki książkowym tapetom. Część czytelnianą wzbogacono o telewizor oraz odtwarzacze DVD i Video.


Obecnie Biblioteka  Szkolna w Wicku zajmuje cztery połączone ze sobą pomieszczenia, które spełniają rolę czytelni i pracowni multimedialnej oraz wypożyczalni i osobnego magazynu na podręczniki. Biblioteka Szkolna jest ważnym centrum kultury i edukacji dla całego Zespołu Szkół w Wicku, dlatego staramy się, aby nasza biblioteka była miejscem, do którego czytelnicy chętnie zaglądają, by  była przyjazna dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły. Tutaj mogą znaleźć pomoce dydaktyczne, ciekawe książki, skorzystać z Internetu, przygotować się  do lekcji. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek i mogą swobodnie wybierać książki.


3 listopada 2016 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Słupsku odbyło się Seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy regionu słupskiego, podczas którego na zaproszenie słupskiej PBW bibliotekarka szkolna z Wicka przedstawiła dotychczasowe działania, dokonania i osiągnięcia Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół w Wicku na wykładzie pn. "Dobre praktyki Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół w Wicku"


W marcu 2017 Biblioteka Szkolna otrzymała kolejne duże dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych, tym razem dla uczniów SP i Gimnazjum w Wicku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - w wysokości 12 tys. zł.


Po przekształceniu Zespołu Szkół w Wicku w ośmioklasową Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy z oddziałami gimnazjalnymi zmianie uległa również nazwa naszej Biblioteki. Od 1 września 2017 Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej w Wicku zaprasza do korzystania ze swoich zbiorów.


sierpniu i wrześniu 2017 nastąpiła kolejna korzystna zmiana w wypożyczalni Biblioteki Szkolnej SP Wicko. Zostały zakupione nowe duże regały, które zastąpiły większość przestarzałych półek na książki.  


pierwszym półroczu 2018 - dzięki olbrzymiej pomocy wielu fundatorów - pomieszczenie modernizowanej wypożyczalni, nazwanej przez naszych uczniów "Narnią", powoli zmieniło wygląd i wyposażenie. Od lutego do czerwca 2018 nasza "Narnia" wzbogaciła się kolejno o piękny włochaty dywan, pluszowe pufy, sofę i wykładzinę dywanową.


Od nowego roku szkolnego w Bibliotece Szkolnej w Wicku będzie można bezpłatnie korzystać z naukowych publikacji drogą online w ramach systemu Academica.
Academica to Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych, stworzona przez pracowników Biblioteki Narodowej w Warszawie. W okresie wakacyjnym Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku podpisała stosowną umowę z Biblioteką Narodową, dzięki czemu w godzinach pracy Biblioteki Szkolnej w Wicku będzie można czytać, przeglądać teksty naukowe i popularno-naukowe zebrane w tym systemie. Oferta skierowana jest przede wszystkim do studentów i pracowników naukowych, ale także do innych czytelników, zainteresowanych publikacjami z wszystkich dziedzin, w tym także do pedagogów i do uczniów, chcących pogłębić swoją wiedzę, przygotowujących się do egzaminów i szkolnych olimpiad. To również świetna pomoc przy tworzeniu własnych prac i bibliografii. Najbliższe terminale systemu Academica dostępne są w Słupsku i Wejherowie, zatem jest to ważna i przydatna oferta dla mieszkańców powiatu lęborskiego. 


We wrześniu 2018 nasza "Narnia" zyskała piękny napis zawieszony nad wypożyczalnią autorstwa studentki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Martyny Węgrzynowskiej, która przygotowała specjalnie dla Biblioteki Szkolnej w Wicku piękną zapraszającą tablicę do naszej wypożyczalni. Z serca dziękujemy młodej artystce:)


Pierwszy dzień października 2018 roku przejdzie do historii Biblioteki Szkolnej w Wicku jako dzień inauguracji naszej nowo wyposażonej „Narnii”, czyli – jak nazwali ją uczniowie – zmodernizowanego pomieszczenia wypożyczalni bibliotecznej. I choć naszym marzeniem jest uzupełnić naszą "Narnię" kolejnymi sprzętami istotnymi dla nowoczesnej wypożyczalni (m. in. małymi dziecięcymi pojemnikami na książki w kształcie autokarów, czytnikami do e-booków i nowymi tablicami z gatunkami literackimi), to już teraz z radością dzieciaki mogą korzystać z tego miejsca.

Wraz z nowym umeblowaniem wśród regałów pełnych książek mali i duzi czytelnicy będą mogli odrabiać lekcje, bawić się, spotykać i – oczywiście - czytać smile w przytulnym, bezpiecznym, niemal domowym zaciszu.

A wszystko to dzięki darczyńcom z całej Polski, którzy postanowili zostać Przyjaciółmi Naszej Biblioteki i wspólnymi siłami zbudować dzieciakom ze szkoły w Wicku ich magiczne miejsce do zabawy, które będzie – miejmy nadzieję – przez długie lata dobrze służyć kilku pokoleniom uczniów SP Wicko.

Oto Oni:

- Grupa Polskie Składy Budowlane z siedzibą w Wełeczu,
- Pałac Ciekocinko Hotel Resort & Wellness,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wicku,
- Hotel Dwór Oliwski w Gdańsku.

Wszyscy Fundatorzy naszej „Narnii” zasługują na słowa najwyższego uznania i gorących podziękowań od każdego z czytelników Biblioteki Szkolnej w Wicku. Dziękujemy zatem im wszystkim z całego serca!


W styczniu 2019 roku nasza Biblioteka otrzymała w darze od naszych zaprzyjaźnionych fundatorów piękną niespodziankę - nowy czytnik do e-booków. Dzięki temu nasi czytelnicy mogą korzystać z elektronicznych wersji książek. Gorąco dziękujemy!


Pod koniec maja 2019 roku Biblioteka Szkolna w Wicku została doposażona w 3 nowe laptopy dla naszych czytelników, podarowane przez Grupę PSB - Mrówka z Wełecza. Od tego momentu możemy pochwalić się nowym, profesjonalnym sprzętem multimedialnym do dyspozycji naszych uczniów. Grupie PSB składamy - jak zwykle - gorące i szczere podziękowania!


We wrześniu 2021 w głównej siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku oraz w jej 4. filiach (w Bytowie, Człuchowie, Lęborku i Miastku) odbyły się warsztaty dla nauczycieli-bibliotekarzy regionu słupskiego, podczas których bibliotekarka szkolna z Wicka przedstawiła dotychczasowe metody i formy działań edukacyjnych, dokonania i osiągnięcia Biblioteki Szkolnej w Wicku na szkoleniu pn. "Biblioteka w mojej szkole - szkolenie na dobry początek"


W roku szkolnym 2020/2021 Biblioteka Szkolna wzbogaciła się między innymi o 4 nowe dziecięce regały oraz komplet tabliczek informacyjnych. 


W roku szkolnym 2021/2022 zakupione zostało nowe biurko. Utworzyliśmy również strefę komiksów w korytarzu bibliotecznym.


W listopadzie 2022 po raz pierwszy odbyły się zajęcia biblioteczne w wyremontowanej odrębnej części Biblioteki Szkolnej w Wicku - Mediatece, gdzie zgromadzono przedmioty i sprzęty z różnych lat medialne, przekaźniki informacji oraz zdjęć. 


We wrześniu 2023 w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie odbyło się szkolenie pod nazwą "Biblioteka - przestrzeń wolności" dla nauczycieli tego regionu, które przeprowadziła dla nich bibliotekarka szkolna z Wicka, opisując w Olsztynie m.in. działania Biblioteki Szkolnej w Wicku. 


W roku 2023 zbiory naszej Mediateki w Bibliotece Szkolnej w Wicku wzbogaciły się m. in. o legendarny ADAPTER FONICA BAMBINO-3, TYP WG-263. Już wcześniej kilka sprzętów grających i audiowizualnych, a także komputerowych, do Mediateki przekazali nauczyciele SP Wicko, rodzice naszych uczniów oraz pozostali mieszkańcy naszej gminy i powiatu lęborskiego. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!  


Na początku kwietnia 2024 Kuratorium Oświaty w Gdańsku opublikowało listę szkół, przedszkoli i bibliotek pedagogicznych w województwie pomorskim, które otrzymały dofinansowanie w ramach Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2024 roku.  Wśród zakwalifikowanych znalazła się też Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku. Pieniądze z Programu Rozwoju Czytelnictwa można było przeznaczyć w tym roku na modernizację mebli oraz zakup książek w Bibliotece Szkolnej w Wicku. Łączna kwota dofinansowania wynosi 4500 zł, z czego 3600 zł pochodzi z NPRCz Ministerstwa Edukacji Narodowej, a 900 zł stanowi wkład własny szkoły. Dziękujemy!


 

Przejdź do góry strony