Skocz do głównej treści strony
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku

Stołówka

 

Najważniejsze informacje związane z płatnościami za obiady w stołówce szkolnej!

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY -> POBIERZ!

Opłaty za obiady prosimy regulować zgodnie z informacją uzyskaną drogą sms-ową od intendentki. 

Przypominamy o TERMINOWYM opłacaniu obiadów w każdym miesiącu.

Płatności za obiady uiszczamy do 5. dnia każdego miesiąca według załączonego 
wzoru przelewu.

Płatne przelewem na konto szkoły:

75 9324 0008 0000 3997 2000 0040

Tytuł przelewu dla jednego ucznia:

imię i nazwisko ucznia, klasa, ilość obiadów, miesiąc.

W przypadku rodzin wielodzietnych i przelewu wspólnego:

nazwisko i imiona każdego z dzieci + klasy + przy każdym z imion dzieci ilość obiadów, miesiąc.

 

W przypadku stwierdzenia braku opłaty do 10. danego miesiąca, korzystającemu ze stołówki nie zostanie wydany obiad aż do chwili uregulowania należności.

 

 Odwołanie obiadów należy zgłosić dnia poprzedzającego nieobecność lub tego samego dnia do godz. 800 w wybranej formie:

 ·        telefonicznie:  603 091 396 - intendent

·        e-mailem:  obiadyspwicko@tlen.pl

·        osobiście.

Niezgłoszony odpis nie będzie uwzględniony w końcowym rozliczeniu.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2023:

-       miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry w kwocie:

 dla ucznia – 6,00 zł za 1 obiad

dla pracowników (nauczycieli) – 12 zł za 1 obiad

Szkoła

Opłata za ucznia

Opłata dla nauczycieli

Opłata pracowników niepedagogicznych

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy

w Wicku

 6,00 zł, w tym: -6,00 zł ,,wsad do kotła”

12,00 zł, w tym:

 -6,00 zł ,,wsad do kotła”;

-6,00 zł za przygotowanie posiłku

12,96 zł z VAT, w tym:

-6,00 zł ,,wsad do kotła”;

 -6,00 zł za przygotowanie posiłku, -0,96 zł podatek VAT

 

Przejdź do góry strony