Skocz do głównej treści strony
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku

Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Data: 05-07-2022
Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane 8 lipca 2022 w godzinach od 10:00 – 13:00 w sekretariacie szkoły.
W kolejne dni robocze od 9.00 - 13.00.
Zaświadczenie wydawane będzie wyłącznie uczniowi (lub rodzicowi/opiekunowi prawnemu) za potwierdzeniem odbioru.

Przejdź do góry strony